Ο Δήμος Αιγάλεω, υλοποιεί το έργο «Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)»

Ο Δήμος Αιγάλεω μέσω του προγράμματος «Δράσεις και εργαλεία για την προώθηση των ευπαθών ομάδων και των νέων στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω» προσπαθεί να προσεγγίσει το ζήτημα της ανεργίας, υλοποιώντας δράσεις εργασιακής ένταξης.

Το Έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης, υποστήριξης, και δικτύωσης άνεργου πληθυσμού, με επιχειρήσεις για την κατάλληλη προετοιμασία και την προώθηση των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία, καθώς και των νέων, στην απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω, στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, κος Γιάννης Γκίκας αναφέρει σχετικά «Ο Δυτικός τομέας Αθηνών τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από έντονα και πολυδιάστατα προβλήματα, μεταξύ άλλων και η υψηλή ανεργία. Από αυτήν την κρίση πλήττονται κυρίως τα άτομα που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Κύριο μέλημά μας, μέσω αυτής της δράσης, στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αττικής, είναι να εφοδιαστούν οι ειδικές αυτές ομάδες πληθυσμού με τις κατάλληλες δεξιότητες, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εργασιακή τους αποκατάσταση και ακολούθως η ομαλότερη ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.»

Η διαδικασία αιτήσεων συμμετοχής είναι ανοικτή. Περισσότερες πληροφορίες 9i.aigaleo.gr


Μετάβαση στο περιεχόμενο