ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«Δράσεις για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση στο Δήμο Αιγάλεω, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)» η οποία έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5055393.

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικά μέσω mail στο 9i@egaleo.gr, είτε δια ζώσης στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω: Ελλησπόντου 7 & Μάρκου Μπότσαρη (10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για να δείτε και να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ

Για να δείτε και να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο